About Us 2

Het ontstaan van MAYDOON

 

In augustus 2016 ontstond bij Laurens Schapendonk het "idee" om een koor op te richten dat Ierse liederen zou gaan zingen.

Om hiervoor zangers te vinden plaatste hij oproepen in kranten, huis aan huis bladen en dergelijke.

Hierop reageerden 5 personen. Zij kwamen voor de eerste keer bij elkaar op maandagavond 22 september 2016 in het wijkcentrum Koningshaven te Tilburg.

In eerste instantie werd er gezongen met begeleiding van karaokemuziek. Snel meldden nieuwe zangers zich aan en werd een enthousiaste dirigente in de persoon van Elly Blok aangetrokken en vormde zich ook een enthousiaste begeleidingsgroep.

De naam "Maydoon" werd bedacht om tot uitdrukking te brengen dat iedereen “mee kan doen”. Dit ongeacht de zang- en/of muziekervaring of kwaliteiten van onze (nieuwe) leden. Plezier in het zingen en delen van dit plezier staat voorop

Ten tijde van de officiële oprichting van Maydoon op maandag 26 maart 2018 bestond het koor uit 18 zingende leden, 1 aspirant lid, een dirigente en 5 muzikanten voor de begeleiding.

Over wijkcentrum

                                                                    

 

MAYDOON

Website: www.maydoon.nl

KVKnummer:71408827

Bankrekening Rabobank:

T.N.V Mannenkoor Maydoon

NL12 RABO 0329 7300 96

 

We repeteren op deze locatie

Kruisvaardersstraat 32c

5021 BE Tilburg

 
                                                                                                                                                                            
 
 We zijn lid van Balk.
        Bond voor lichte koormuziek

                                                             

         

© Copyright 2018 by Webmaster Ruud de Visser